De kernbegrippen beschrijven stap voor stap hoe ons bewustzijn zich vertaalt naar gedrag. Het zijn hulpmiddelen om op een juiste en effectieve manier met je denkvermogen om te gaan, je eigen trucs te doorzien en jezelf op jouw pad van ontwikkeling te houden.