Angst is essentieel in onze evolutie.

Angst is een emotie die ontstaat in (levens)bedreigende situaties.
Angst komt ook voort uit onverwerkte ervaringen, waarmee wij geïdentificeerd zijn.
Angst verdicht en vertraagt en stopt daarbij allerlei lichaamsprocessen af, tot op cellulair niveau.
Angst houdt ons weg van de hoofdcircuits van tijd en ruimte waarover kosmische informatie binnenkomt: weg van “het hier en nu” .

Als we angst accepteren, wordt het een stuwende kracht die ons dwingt zuiver waar te nemen.

Angst is de grote ontsluiter, de transformerende kracht, naar bewustzijn en liefde.