De eeuwigheidswaarden schoonheid, harmonie en gerechtigheid omvatten de volle openbaring van Gods schepping.
Het zijn de universele waarden, ontdaan van al het persoonlijke, zuiver en volkomen.

Door integratie van universele kennis in ons leven worden we ons steeds meer bewust van de werkelijkheid van deze eeuwigheidswaarden.
Gerechtigheid ervaren we door in het moment totaal open te staan voor de instroom. Hierdoor “weet” je. We zijn gerechtigd om in harmonie en schoonheid te leven.
Harmonie is waar we vanuit ons hele wezen naar terug willen: geen angst meer, geen strijd.
Door schoonheid te ervaren kom je tot devotie voor het Goddelijke: je wilt niets anders dan proberen te leven naar Zijn beeld, Zijn wet.

Ons lichaam bereikt daarbij een steeds grotere perfectie in geordendheid.
Er ontstaan in onze lichaamscellen zuivere kristalstructuren waarin de eeuwigheidswaarden zich kunnen weerspiegelen.

Eeuwigheidswaarden zijn de bouwstenen van onze evolutie en geven deze richting.