Meditatie is de weg terug naar onze kern (God Within).

Meditatie is toekijken op je denken zonder in te grijpen. Door je aandacht te richten op je lichaam kun je komen tot het luisteren naar de subtiliteit van het lichaam. Hierbij is de adem essentieel: je adem vormt de verbinding tussen lichaam en geest. Adem is meditatie.

Meditatie is uiteindelijk een op weg gaan naar de uiterste verten van ons innerlijk: een feest, een afscheid, een welkom, God.