Zest for transformation is een krachtige motor om tot bewustzijn te komen.

Zest for transformation werkt op zielsniveau. Het is de zoektocht naar: wie ben ik? Een hunkering als de mot die naar het licht getrokken wordt. Je kunt het voelen in je gebed, overgave en je vertrouwen.

Het wakker maken van dit verlangen om tot bewustzijn te komen, kan alleen bereikt worden door dit lange tijd innig te wensen en er dagelijks aan te werken.

Nieuwsgierigheid naar wat ervaringen in je doen en in jou openen, brengen je dichter bij jouw verlangen.